Týdenní plán od 7. 11. do 11. 11. 2016

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po b
 • Slova souznačná
 • Opis přepis v písance 1
 • Čtení s přednesem, prezentace knih

Anglický jazyk

 • Opakování unit 2
 • Test unit 2

Matematika

 • Písemné odčítání dvojciferných čísel bez přechodu i s přechodem 10
 • Počítání se závorkami
 • G – vzájemná poloha dvou přímek v rovině

Prvouka

 • Voda v krajině
 • Opakování učiva

Pracovní činnosti

 • Dekorace

Výtvarná výchova

 • Malba na plátno – vlhké křídy

Hudební výchova

 • Nota, pomlka
 • Vyletěla holubička

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik
 • Driblování s míčem, střelba na koš

Doplňující informace pro rodiče

 1. Zkontrolujte psací, rýsovací a kreslící potřeby.
 2. Pravidelně opakujte řadu vyjmenovaných slov po b a násobilku 0 – 10.
 3. Stále ještě některé děti nemají složku na výkresy a pracovní listy.
 4. Sledujte zprávy na Elce.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Různé
Vyjmenovaná slova po b Písemné sčítání Voda  Namaluj si
Šibenice Sčítání a odč. Význam vody  Písnička
Testík Test    Závody aut
  Písemné odčítání    Sestřel písmeno
  Procvičuj si    
       
Back To Top