Týdenní plán od 14. 11. do 18. 11. 2016

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po b a l
 • Slova souznačná
 • Tiché čtení
 • Prezentace knih, čtenářský list
 • Psaní – písanka 1 – úhledné, čitelné písmo

Anglický jazyk

 •  Unit 3 – hračky (a train, a car,…),
 • What’s this? It’s …, Yes, it is. No, it isn’t. 

Matematika

 • Zaokrouhlování čísel na desítky
 • Slovní úlohy
 • G – vzájemná poloha 2 přímek v rovině

Prvouka

 • Orientace v krajině

Pracovní činnosti

 • Státní svátek

Výtvarná výchova

 • Ilustrace

Hudební výchova

 • Nácvik písní  na vystoupení
 • Hra na Orfovy nástroje

Tělesná výchova

 • Posilování
 • Šplh o tyči

Doplňující informace pro rodiče

 1. Kontrolujte dětem pomůcky: geometrie – chybí 30 cm pravítka (jsou polámaná), trojúhelníky s ryskou, neostr. tužky, gumovací pera jsou vypsaná nebo psací potřeby chybí úplně apod.
 2. Procvičujte probrané učivo (aktuálně: rozpoznání a přiřazení příbuzných slov ke slovům vyjmenovaným), využívejte odkazy na týdenních plánech.
 3. Ve středu 16. 11. není plavání.
 4. Ve čtvrtek je státní svátek, v pátek ředitelské volno.
 5. Chystejte pro děti „čertí oblečení“, budou vystupovat na náměstí u rozsvěcení vánočního stromu.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Různé
Testík Testík  Orientace na mapě Závody aut
Šibenice Porovnej čísla  Orient. v krajině Puzzle
Příbuzná slova Pís. odčítání   Miminka
Diktáty Zaokrouhlování    
Procvičování Přímky    
Vyjm. slova po l      
Back To Top