Týdenní plán od 31. 10. do 4. 11. 2016

Český jazyk

 • Stavba slova
 • Vyjmenovaná slova po b
 • Sloh – dopis
 • Psaní – písanka 1
 • Čtení – charakteristika postavy, dramatizace

Anglický jazyk

 • Halloween – slovíčka, písničky
 • Unit 2

Matematika

 • Násobení a dělení 1 – 9
 • Písemné odčítání bez přechodu i s přechodem 10
 • G – vzájemná poloha 2 přímek (rovnoběžky, různoběžky)

Prvouka

 • Krajina v okolí domova
 • Voda v krajině
 • Opakování učiva

Pracovní činnosti

 • Výroba dekorativních předmětů

Výtvarná výchova

 • Podzimní krajina – rudka

Hudební výchova

 • Poslech V. Novák: V Tatrách
 • Ach synku, synku
 • Nota a pomlka

Tělesná výchova

 • Plavecký kurz
 • Závodivé hry, cvičení s hudbou

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu jedeme na plavání, organizace jako obvykle.
 2. Pravidelně opakujte násobilku a řadu vyjmenovaných slov.
 3. Kdo ještě nemá složku velikosti A3 na výkresy a složku na pracovní listy, opatřete ji dětem co nejdříve.
 4. Pravidelně kontrolujte vlasy.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Různé
Vyjmenovaná slova po b Násobky 0 – 6 Typy krajiny  Online výuka
Řazení – slova příbuzná Procvičuj si Voda v krajině  Ach, synku…
Šibenice Zatoulaná zvířátka Typ krajiny 2  
Testík      
       
       
Back To Top