Týdenní plán od 7. 11. do 11. 11. 2016

Český jazyk

 • Samohlásky krátké a dlouhé
 • Uč. str. 34 až 35

Čtení

 • Čítanka str. 77 až 80
 • Vyprávění pohádek

Psaní

 • Písanka str. 18, 19

Matematika

 • Odčítání od 17 a 18
 • Sčítání a odčítání do 20
 • Metr, litr, kilogram
 • PS str. 24, 26
 • G: str. 25

Prvouka

 • U nás doma, Moji příbuzní
 • Práva a povinnosti členů rodiny, pomoc nemocným
 • Uč. str. 24, 25, PS str. 26, 27

Pracovní vyučování

 • Modelování v dílně p. Hrubého
 • Svícen

Výtvarná výchova

 • Modelování p. Hrubého
 • Svícen

Hudební výchova

 • Okolo Frýdku cestička
 • Vánoční písně

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

 

 • 14. 11. mají děti přednášku o zubní hygieně, budou potřebovat svůj kartáček na zuby.
 • Do geometrie ostrouhejte tužky. Denně procvičujte sčítání a odčítání.

Odkazy na procvičování učiva

 Jazyk český  Matematika  Prvouka
 Samohlásky  Procvičování  Rodina
 Délka samohlásek  Pexeso  Moje rodina
 Samohláska a, á    Opakování
 Samohláska e, é    
     

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top