Týdenní plán od 14. 11. do 18. 11. 2016

Český jazyk

 • Samohlásky krátké a dlouhé
 • Uč. str. 36, 37

Čtení

 • Čítanka str. 87, 88

Psaní

 • Písanka str. 20

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 20
 • Seznámení s číselnou řadou 0 – 100, počítání po jedné
 • PS str. 27, 28

Prvouka

 • Rodinné oslavy. Pomáháme si.
 • Uč. str. 26, 27
 • PS str. 27

Pracovní vyučování

 • Práce s odpadovým materiálem

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se.

Hudební výchova

 • Síla a barva hlasu
 • Poslech: Karneval zvířat

Tělesná výchova

 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 

 • Ve středu není plavání.
 • Ve čtvrtek 17. 11. je státní svátek.
 • V pátek 18. 11. je ředitelské volno.
 • 24. 11. od 15. 30 do 17. 30 hod. se budou konat třídní schůzky.

Odkazy k procvičování učiva

Jazyk český Matematika Prvouka
Délka samohlásek Sčítání a odčítání do 20 Rodinné oslavy
Samohláska i, í Písemné sčítání do 20  Opakování – rodina
Samohláska o,ó Nakupujeme
  Geometrická tělesa  
  Matematická pětiminutovka  

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top