týdenní plán od 31. 10. do 4. 11. 2016

 

Český jazyk

 • Slova nadřazená, podřazená, souřadná
 • Samohlásky krátké a dlouhé
 • Učebnice str. 31 až 34
 • Sloh: oslovení

Čtení

 • Text a ilustrace,čtení s porozuměním
 • Čítanka str. 74 až 79

Psaní

 • Písanka str. 16, 17

Matematika

 • Odčítání od 13
 • Sčítání pod sebou
 • Slovní úlohy
 • PS str. 19, 20,21
 • G: procvičování rýsování

Prvouka

 • Ekosystém zahrada, ovoce
 • Učebnice str. 23
 • PS str. 22
 • Rodina – u nás doma
 • PS str. 26

Pracovní vyučování

 • Vystřihování podle šablony

Výtvarná výchova

 • Lidské výtvory – kresba

Hudební výchova

 • Hudební nástroje

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím, doplaťte SRPŠ. Děkujeme.
Jazyk český Matematika Prvouka
Slabika, hláska Pětiminutovka Ovoce a zelenina
Řady slov Oprav příklady Ovoce
Určujeme druhy vět Písemné sčítání do 20 Rodina
  Odčítáme od 13  
  Odčítáme od 14  

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top