Týdenní plán od 7. 11. do 11. 11. 2016

Český jazyk

 • Samohlásky krátké a dlouhé
 • Uč. str. 33-35

Čtení

 • Čtení s porozuměním
 • Společné čtení z knihy Bořivoj a blecha Fló
 • Malý čtenář str. 48-51

Psaní

 • Fixace tvarů písmen – N, M a v
 • Písanka str. 18 a 19

Matematika

 • Metr, litr, kilogram
 • Sčítání a odčítání do 20
 • Slovní úlohy o několik více, o několik méně
 • PS str. 26-29
 • G – rýsování, geometrické tvary a tělesa 

Prvouka

 • Naši příbuzní, rodinné oslavy
 • Uč. str. 24-27, PS str. 26, 27 a 28

Pracovní vyučování

 • Práce s odpadovým materiálem – karton

Výtvarná výchova

 • Studené a teplé barvy

Hudební výchova

 • Nácvik písniček na vystoupení

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 • Pravidelně kontrolujte dětem vybavení pouzdra – pero, ostrouhané pastelky a tužky, funkční fix na tabulku.
 • 9. 11. – plavecký výcvik.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka Hv
Samohlásky Procvičování Rodina Můj milý Ježíšku
Délka samohlásek

Tělesa

Moje rodina  
Samohláska a/á

Pexeso

Oslavy  
Samohláska e/é   Opakování  
     
 

 

   
     
     
       

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top