Týdenní plán od 31. 10. do 4. 11. 2016

Český jazyk

 • Hlásky
 • Samohlásky krátké a dlouhé
 • Sloh – tykání a vykání při rozhovoru
 • Uč. str. 30-33

Čtení

 • Čtení s porozuměním
 • Společné čtení z knihy Bořivoj a blecha Fló
 • Malý čtenář str. 45 a 46

Psaní

 • Fixace tvarů písmen – n, m
 • Písanka str. 16-17

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 20
 • Slovní úlohy o několik více, o několik méně
 • PS str. 23-25
 • G – rýsování

Prvouka

 • Zahrada – ovoce a zelenina
 • Rodina
 • Uč. str. 24, PS str. 22,24, 25 a 26

Pracovní vyučování

 • Práce s přírodninami

Výtvarná výchova

 • Poznávání tvarů a funkcí lidských výtvorů

Hudební výchova

 • Nácvik písní na vystoupení

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 • Pravidelně kontrolujte dětem vybavení pouzdra – pero, ostrouhané pastelky a tužky, funkční fix na tabulku.
 • 2. 11. – plavecký výcvik.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka
Co už umíme + a – do 13 Ovoce a zelenina
Řady slov

+ a – do 14

Podzim – opakování
Slovo – slabika

+ a – do 15

Rodina
Samohlásky + a – do 20 Moje rodina
Slova nadřazení a podřazená Beruška  
Délka samohlásek

 

 
Hlásky    
   
     

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top