Týdenní plán od 14. 11. do 18. 11. 2016

Český jazyk

 • Samohlásky krátké a dlouhé
 • Uč. str. 35-37

Čtení

 • Vypravování pohádek, dramatizace
 • Společné čtení z knihy Bořivoj a blecha Fló
 • Malý čtenář str. 54-59

Psaní

 • Fixace tvarů písmen – V, y, Y, opis krátkých vět
 • Písanka str. 20-22

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 20
 • Slovní úlohy o několik více, o několik méně
 • PS str. 30-32
 • G – rýsování přímých čar, geometrické tvary a tělesa 

Prvouka

 • Práva a povinnosti členů rodiny
 • Zásady společenského chování, tolerance, xenofobie

Pracovní vyučování

 • Státní svátek

Výtvarná výchova

 • Ředitelské volno

Hudební výchova

 • Nácvik pásma na vystoupení

Tělesná výchova

 • Pohybové hry
 • Tanec založený na chůzi a běhu

Doplňující informace pro rodiče

 • Pravidelně kontrolujte dětem vybavení pouzdra – pero, ostrouhané pastelky a tužky, funkční fix na tabulku.
 • 15. 11. – zubní hygienista.
 • 17. 11. – státní svátek.
 • 18. 11. – ředitelské volno.
 • 24. 11. – třídní schůzky (15.30-17.30).

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka Hv
Samohláska a/á Procvičování Rodina Můj milý Ježíšku
Samohláska e/é

Tělesa

Moje rodina  
Samohlásky i/í

Pexeso

Oslavy  

Samohlásky o/ó

  Opakování
Procvičování    

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

 

Back To Top