Týdenní plán od 7. 11. do 11. 11. 2011

Čtení

 • Slova trojhlásková
 • Opakování slov trojhláskových: zvuk , tón, zvuk, např. sos, sas apod.
 • Vyvození dalších trojhláskových slov: tón, tón, zvuk, např. los, lus, mos, mas
 • Vyvození dalších trojhláskových slov: zvuk, tón, tón, např. sol, sul, sal, som
 • Práce s hláskou a písmenem T,t

Psaní

 • Opakování naučených písmen: u, i, e, l
 • Diktát písmen

Matematika

 • Číselná řada, číselná osa
 • Odčítání v oboru čísel do 4
 • Opakování sčítání a odčítání do 4.
 • Matematický diktát
 • PS str. 19

Prvouka

 • Role členů rodiny
 • PS str. 22, 23

Pracovní vyučování

 • Zdobení vánoční baňky

Výtvarná výchova

 • Seskupování přírodních materiálů

Hudební výchova

 • Ukolébavka, pochod

Tělesná výchova

 • Akrobacie, kotoul vpřed

Doplňující informace pro rodiče

9. listopadu od 15. 30 do 17. 30 hodin  konzultační třídní schůzky.

10. listopadu zdobení vánoční baňky, děti si přinesou 15 korun.

9. listopadu sběrný den.

9. prosince chystáme pro děti Kloboukový bál, už můžete připravovat klobouky a masky.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top