Týdenní plán od 14. 11. do 18. 11. 2011

Čtení

 • Vázané spojování slabik
 • Slova čtyřhlásková
 • Vyvození písmene P, p

Psaní

 • Nácvik písmene a, á
 • Písanka str. 7

Matematika

 • Nácvik číslice 5
 • Číslo 5 v číselné řadě – ose
 • Sčítání a odčítání do 4. Trénujte rychlost.
 • PS str. 21

Prvouka

 • Příbuzenské vztahy
 • Zaměstnání rodičů
 • PS str. 25

Pracovní vyučování

 • Sestavování modelů podle předlohy

Výtvarná výchova

 • Moje oblíbená hračka

Hudební výchova

 • Hudebně pohybové hry

Tělesná výchova

 • Tance založené na taneční chůzi

Doplňující informace pro rodiče

Děti si mohou do výtvarné výchovy přinést svou oblíbenou hračku( např. „plyšáka“, auto apod.).

Hrajeme pohádku Zvířátka v zimě, potřebujeme kostým sněhuláka. Pokud máte doma, prosím pošlete po dětech.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top