Týdenní plán od 7. 11. do 11. 11. 2016

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po  p, s ,v, z
 • Slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • Popis osoby

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Sčítání v oboru do 10 000
 • Dělení s ocáskem
 • Rýsování kolmic a rovnoběžek

Vlastivěda

 • Významné obce a města v okolí

Přírodověda

 • Rostliny a jejich dělení

Pracovní činnosti

 • Práce s hlínou

Výtvarná výchova

 • Malba vycházející ze skutečnosti

Hudební výchova

 • Taktování, opakování písní

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

                      Grčková Ludmila, třídní učitelka

matematika

český jazyk

dělení se zbytkem

vyjmenovaná slova

Back To Top