Týdenní plán od 14. 11. do 18. 11.2016

Český jazyk

 • Y, i po obojetných souhláskách
 • Slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • Nevyučuje se

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Písemné sčítání a odčítání
 • Zaokrouhlování

Vlastivěda

 • Kulturní střediska, podniky, bydlení
 • Orientace na mapě

Přírodověda

 • Rostliny a jejich dělení

Pracovní činnosti

 • Keramika

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Opakování písní

Tělesná výchova

 • Míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

matematika český jazyk
zaokrouhlování vyjmenovaná slova
Back To Top