Týdenní plán od 6. do 10. září 2010

Český jazyk

 • Uč. str. 5-9
 • Opakování učiva – slabika, slovo, věta, psaní velkého písmene na počátku věty, znaménko za větou

Čtení

 • Uč. str. 6-9
 • Čtení hlasité, plynulé, s přednesem

Psaní

 • Písanka str. 1,2
 • Procvičování malých písmen, jejich sklonu a velikosti

Matematika

 • PS str. 2-4
 • Opakování sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky

Prvouka

 • PS str. 4-5
 • Naše škola, Co děláme ve škole
 • Školní rok – známe měsíce školního roku

Pracovní výchova

 • Práce s papírem – vlaštovka

Výtvarná výchova

 • Kresba – vzpomínáme na prázdniny

Hudební výchova

 • Opakování písní z 1. třídy dle výběru dětí

Tělesná výchova

 • Běh na krátkou vzdálenost, odraz, skok z místa

Doplňující informace pro rodiče

 • Děti budou nosit věci podle rozvrhu. Nadále budeme pracovat s malou a velkou fólií, centropenovou tabulkou, složkou s písmeny (tu si nechají ve třídě).
 • Od 15. září začíná dětem plavecký výcvik. Všechny informace dostaly děti na lístečku. Prosím o uhrazení výcviku a potvrzení zdravotní způsobilosti.
 • Z důvodu opravy střechy na tělocvičně budou děti cvičit venku. Prosím o vhodné oblečení a obuv.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top