Týdenní plán od 6. do 10. září 2010

Český jazyk

 • Uč. str. 5-10
 • Slabika, slovo, věta, psaní velkých písmen na začátku věty, znaménko za větou.
 • Nácvik plnění úkolů podle zadání.

Čtení

 • Čítanka str. 6-9
 • Čtení hlasité, plynulé, s přednesem.

Psaní

 • Písanka str. 1,2
 • Procvičování malých písmen, správný sklon a velikost písmen.

Matematika

 • PS str. 2-4
 • Sčítání a odčítání bez přechodu desítky v oboru čísel do 20.
 • Pojmy sčítanec, součet.

Prvouka

 • PS str. 4,5
 • Naše škola, Co děláme ve škole.
 • Známe měsíce ve školním roce.

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem – vlaštovka.

Výtvarná výchova

 • Kresba – vzpomínky na prázdniny.

Hudební výchova

 • Opakování písní z 1. ročníku dle výběru dětí.

Tělesná výchova

 • Rychlý běh. skok z místa, překonávání přírodních překážek.

Doplňující informace pro rodiče

 • Děti si budou nosit učebnice podle rozvrhu. Nadále budeme potřebovat malou a velkou fólii, centropenovou tabulku, složku s písmeny (tu si necháme ve třídě).
 • Od 15. září začínáme s plaveckým výcvikem. Všechny informace dostaly děti na lístečku. Prosím o potvrzení o zdravotní způsobilosti a úhradu dopravy na výcvik.
 • Z důvodu opravy střechy na tělocvičně budeme chodit cvičit ven. Prosím o vhodný oděv a obuv.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top