Týdenní plán od 28. 6. do 30. 6. 2010

Český jazyk

  • Procvičování učiva hravou formou.

Čtení

  • Předčítání pohádek.

Psaní

  • Psaní tiskacích písmen.

Matematika

  • Matematika hravě.

Prvouka

  • Léto.

Pracovní vyučování

  • Nevyučuje se.

Výtvarná výchova

  • Nevyučuje se.

Hudební výchova

  • Nevyučuje se.

Tělesná výchova

  • Nevyučuje se.

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí se půjdeme podívat na rozloučení žáků 9. tříd.

Ve středu si rozdáme 1. vyučovací hodinu vysvědčení a žáci půjdou buď sami domů nebo do družiny, dle vašich pokynů.

Napište jim lísteček, že mohou jít sami domů. Obědy se vydávají od 11.hodin.

Přeji všem krásné prázdniny plné pohody a sluníčka!

Vyučování zahájíme ve středu 1. září 2010 v 7.45 hod.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top