Týdenní plán od 13.do 17. září 2010

Český jazyk

 • Uč str. 10-13
 • počet vět ve cvičení, počet slov ve větě, slabiky
 • diktát písmen, diktát slov 

Čtení

 • Uč str. 10-14
 • plynulé čtení s intonací

Psaní

 • sešit str. 3,4
 • procvičování psaní malých písmen
 • dodržování správné velikosti a sklonu písmen

Matematika

 • PS str. 5-8
 • sčítání a odčítání s přechodem desítky do 20
 • slovní úlohy
 • opakování geometrických tvarů

Prvouka

 • Uč. str. 6,7
 • cesta do školy, dopravní prostředky

Pracovní vyučování

 • práce s drobným materiálem, hygiena a bezpečnost při práci

Výtvarná výchova

 • ilustrace k četbě

Hudební výchova

 • nácvik písně Okolo Frýdku
 • orientace v notovém zápisu
 • notová osnova

Tělesná výchova

 • plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 • Při psaní domácích úkolů do sešitu vždy píšme datum. (v JČ např. 10. září, v M 10. 9.)
 • Ve středu jedeme na plavecký výcvik. Odjezd autobusu od školy je již v 7.25. Děti si vezmou plavky, ručník, vhodnou obuv na bazén, děvčata s dlouhými vlasy koupací čepici. Návrat asi v 10.15 hodin. Dále pokračujeme ve výuce(pracovní vyučování a čtení). V tomto týdnu již není Tv.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top