Týdenní plán od 6. do 10. února

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po P
 • Doplňujeme do textu a zdůvodňujeme
 • str. 80-85

Matematika

 • Násobilka.
 • Sčítání a odčítání do 1000 – pamětně.

Prvouka

 • Půda
 • Teplo a světlo
 • str. 30-31, PS str. 38-39

Pracovní činnosti

 • Zásady slušného stolování

Výtvarná výchova

 • Funkce ilustrací – dokreslování poloviny obrázku

Hudební výchova

 • Předehra a mezihra
 • Zpěv písní se zimní tématikou

Tělesná výchova

 • Překážkové dráhy
 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 8. února jedeme bruslit do Krnova. Odjíždíme v 8 hodin od školy, vracíme se na 4. a 5. vyuč. hodinu. S sebou si děti vezmou svačinu, teplé oblečení, rukavice, čepici, brusle budou v baťohu nebo tašce. Žádné učebnice si nosit nemusí, pouze pouzdro.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top