Týdenní plán od 30. ledna do 3. února

Český jazyk

 • Procvičujeme vyjmenovaná slova po B, L, M
 • Vyjmenovaná slova po P
 • Slovní druhy
 • str. 76-79

Anglický jazyk

 • Jednoduché věty a otázky

Matematika

 • Násobilka, rychlost pamětných spojů
 • Sčítání a odčítání do 1000
 • Převody jednotek
 • Čtyřúhelníky
 • str. 83-85

Prvouka

 • Vzduch, půda
 • Opakování koloběhu vody v přírodě
 • str. 30, PS str. 37-38

Pracovní činnosti

 • U nás doma

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Vážná hudba

Tělesná výchova

 • Posilování končetin – cvičení s plnými míči, přeskoky přes švihadlo, žebřiny

Doplňující informace pro rodiče

V úterý 31. ledna jedeme do kina, odjezd od školy v 7.45 hodin. Do školy si děti vezmou jen přezůvky, svačinku a fólii na výpis z vysvědčení, který jim bude rozdán po příjezdu z kina.

Na pátek 3. února připadají jednodenní pololetní prázdniny.

Vybíráme 40 Kč na bruslení (asi 8. února)

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top