Týdenní plán od 13. do 17. února

Český jazyk

 • Procvičujeme vyjmenovaná slova po b, l, m, p
 • Slovesa – seznámení osoba, číslo, čas
 • str. 86-89, PS str. 25-26
 • Čtení s porozuměním
 • Příprava na recitační soutěž

Matematika

 • Násobení a dělení
 • Písemné sčítání trojciferných čísel
 • Kruh, kružnice
 • str. 89-93, 96

Prvouka

 • Opakování podmínek života na Zemi – testík
 • PS str. 39, 42-43

Pracovní činnosti

 • Příprava jednoduchého poháru – skupinky

Výtvarná výchova

 • Kreslení na počítači

Hudební výchova

 • Rozlišování hlasového rozsahu
 • Opakování not

Tělesná výchova

 • Prohlubování síly, rovnováhy a správného držení těla
Back To Top