Týdenní plán od 6. do 10. prosince

Český jazyk

 • tvrdé souhlásky
 • doplňování y/ý
 • str. 51-54

Čtení

 • pohádky, příběhy
 • str. 50-52

Psaní

 • opis, přepis

Matematika

 • sčítání a odčítání desítek
 • str. 16-18
 • rýsování úseček

Prvouka

 • naše vlast – hlavní město
 • str. 31, PS str. 33-37

Pracovní vyučování

 • vystřihovánky

Výtvarná výchova

 • reliéfní kompozice

Hudební výchova

 • melodické nástroje

Tělesná výchova

 • plavání

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 8. prosince mají děti plavání, pak hned v pondělí 13. prosince.

Do matematiky potřebují ostrouhanou tužku a pravítko, do všech dalších předmětů ořezané pastelky, pero, nůžky… Prosím opět o kontrolu.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top