Týdenní plán od 29. listopadu do 3. prosince

Český jazyk

 • tvrdé souhlásky
 • tvrdé slabiky
 • diktát
 • str. 48-50

Čtení

 • hlasité i tiché čtení s porozuměním
 • odpovědi na otázky
 • str. 45-49

Psaní

 • velká psací písmena

Matematika

 • odčítání celých desítek do 100
 • opakování +, – do 20 s přechodem 10
 • bod, úsečka
 • str. 13-15

Prvouka

 • rodina, práva a povinnosti
 • bydliště, adresa
 • str. 30
 • PS str. 32-33

Pracovní vyučování

 • vystřihovánky

Výtvarná výchova

 • výtvarné vyjádření na základě vlastního prožitku

Hudební výchova

 • nácvik písní
 • pantomima

Tělesná výchova

 • postřeh, cvičení v družstvech
 • závodivé hry

Doplňující informace pro rodiče

V pátek 3. prosince vystoupí děti na náměstí s nacvičenými písněmi. Předpokládaný čas v 15 hodin. Prosím o dovedení dětí a také jejich vyzvednutí po odzpívání. Jinak budou odcházet samy.

Náhradní termín plavání za 17. listopad je v pondělí 13. prosince.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top