Týdenní plán od 6. do 10. prosince

Český jazyk

 • tvrdé souhlásky
 • diktát
 • str. 51-54

Čtení

 • pohádky, příběhy
 • str. 50-52

Psaní

 • opis, přepis

Matematika

 • sčítání a odčítání 10 do 100
 • rýsování úseček
 • str. 16-18

Prvouka

 • naše vlast – hlavní město
 • místo, kde žijeme
 • str. 31, PS str. 33-37

Pracovní vyučování

 • vystřihovánky

Výtvarná výchova

 • reliéfní kompozice

Hudební výchova

 • melodické nástroje

Tělesná výchova

 • plavání

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu jedeme plavat, pak hned v pondělí 13. prosince.

Děti potřebují ostouhanou tužku a pravítko, dále pak ořezané pastelky, nůžky… Prosím opět o kontrolu pouzder.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top