Týdenní plán od 13. do 17. prosince

Český jazyk

 • tvrdé souhlásky – opakování
 • seznámení s měkkými souhláskami
 • str. 55-57

Čtení

 • ilustrace, ilustrátor
 • báseň zpaměti
 • str. 52-54

Psaní

 • opakování písmen a číslic

Matematika

 • +, – do 100 bez přechodu desítky
 • úsečka, měření délky úsečky
 • str. 20-22

Prvouka

 • proměny přírody v zimě
 • Vánoce
 • str. 32-34, PS str. 38-41

Pracovní vyučování

 • přáníčko, svícínek

Výtvarná výchova

 • kapr

Hudební výchova

 • hudební hry
 • koledy

Tělesná výchova

 • plavání

Doplňující informace pro rodiče

Náhradní termín plavání je 13. 12., nezapomeňte na včasný příchod dětí. Odjezd autobusu od školy je v 7. 25 hod.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top