Týdenní plán od 6. do 10. května 2013

Čtení

 • Recitace
 • Čtení s porozuměním
 • Slabikář str. 112-115

Psaní

 • Dodržování pravidel při psaní – správný úchop pera, správné sezení
 • Opis. přepis. diktát
 • Nácik písmen F, ch, Ch
 • Písanka str. 23-27

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 20 (typy 11+3, 15-5)
 • Sčítání do 20 (typy 12+5, 11+7)
 • Odčítání do 20 (typy 18-6, 15-2)
 • Slovní úlohy
 • Automatizace sčítání a odčítání do 10
 • PS str. 14-16

Prvouka

 • Zaměstnání dospělých lidí
 • Vypravování o povolání rodičů
 • PS str. 67

Pracovní vyučování

 • Vysévání – péče o rostliny

Výtvarná výchova

 • Práce ve dvojicích – koláž

Hudební výchova

 • Nácvik písně Na procházce včera v neděli

Tělesná výchova

 • Hod, běh

Doplňující informace pro rodiče

 • 8. 5. – státní svátek.
 • 9. 5. – od 15.30 do 17.30 konzultační třídní schůzky s rodiči.

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka
Obrázkové rébusy Sčítání do 20 Kalendářní rok
Básnička Procvičuj + do 20 Dny v týdnu
Cvičíme Ď, Ť, Ň Medvěd  
Křížovky Mickey Mous  
  Počítáme  

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top