Týdenní plán od 29. dubna do 3. května 2013

Čtení

 • Hlasité čtení se správnou intonací vět
 • Vyvození Ď, Ť, Ň
 • Nácvik básně
 • Slabikář str. 108-111

Psaní

 • Opis, přepis, diktát – přesnost, oprava
 • Nácvik písmen g, G, f
 • Písanka str. 20-23

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 20 (typy 11+3, 15-5)
 • Sčítání do 20 (typy 12+5, 11+7)
 • Slovní úlohy
 • Automatizace sčítání aodčítání do 10
 • PS str. 11-14

Prvouka

 • Dny v týdnu, měsíce, roční období
 • Oslavy v rodině
 • PS str. 57, 58

Pracovní vyučování

 • Pásová vystřihovánka

Výtvarná výchova

 • Ilustrace

Hudební výchova

 • Nácvik písně Nestarej se ženo má

Tělesná výchova

 • Hod míčkem
 • Běh
 • Soutěže v družstvech

Doplňující informace pro rodiče

 • 1. 5. – státní svátek.
 • 2. 5. – výstava domácích mazlíčků ve škole.
 • 9. 5. – v době od 15.30 do 17.30 se uskuteční konzultační třídní schůzky s rodiči.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top