Týdenní plán od 13. do 17. května 2013

Čtení

 • Čtení s porozuměním
 • Správná výslovnost a přiměřené tempo při čtení
 • Recitace
 • Slabikář str. 117-121

Psaní

 • Správné tvary písmen, úprava
 • Opis, přepis, diktát – sebekontrola
 • Písanka str. 28-32

Matematika

 • Písemné sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky
 • Metr – jednotka délky
 • Slovní úlohy
 • PS str. 17-20

Prvouka

 • Nakupování
 • Co všechno lidé umí
 • Povolání rodičů
 • Domácí spotřebiče
 • PS str. 66, 68, 69

Pracovní vyučování

 • Vysévání – práce ve dvojicích

Výtvarná výchova

 • Vlastnosti barev – malba

Hudební výchova

 • Nácvik písně Muzikant

Tělesná výchova

 • Hod, skok, běh

Doplňující informace pro rodiče

 • Pravidelně kontrolujte dětem pouzdra.
 • V hodinách Tv budeme za příznivého počasí chodit ven, připravte dětem tenisky.

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika Prvouka
Počítač Počítáme do 20 Pomocníci při práci
Rébusy Metr Nakupujeme
Procvičuj čtení Vylušti slova  
  Řetězce  

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top