Týdenní plán od 6. 9. do 10. 9. 2021

Český jazyk

 • Národní jazyk
 • Opakování vyjmenovaných slov

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Opakování učiva 4. ročníku

Matematika

 • Opakování učiva ze 4. ročníku
 • G: bod, úsečka, přímka, polopřímka

Vlastivěda

 • Opakování z českých dějin

Přírodověda

 • Opakování učiva ze 4. ročníku

Informatika

 • Psaní ZAV
 • Části PC

Pracovní činnosti

 • Bezpečnost a hygiena v Pč

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření skutečnosti

Hudební výchova

 • Opakování písní a hudební teorie ze 4. ročníku

Tělesná výchova

 • Poučení o bezpečnosti, hygiena při pohybových aktivitách, první pomoc, …
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 • Od pondělí 6. 9. 2021 se učíme podle rozvrhu.
 • Na pondělí  si žáci do TV donesou cvičební úbor a zavírací folii pod lavici (s kartičkami), do čtvrtka kufřík s pomůckami do Vv a Pv.
 • Ve čtvrtek 9. 9. 2021 v 15:30 hod. se budou konat třídní schůzky.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Matematika a český jazyk Vlastivěda a přírodověda
Porovnávání čísel, řazení čísel

Počítání do 10 000

Dělení se zbytkem

Pexeso – geom. útvary a tělesa

VS po B, VS po L, VS po M

Slovní druhy

 

Nejstarší osídlení naší vlasti

Slované

Velká Morava

Příroda na konci léta

Třídíme rostliny

 

 

Back To Top