Týdenní plán od 28. 6. do 30. 6. 2021

Český jazyk

  • Opakování učiva v soutěžích

Anglický jazyk

  • Nevyučuje se

Matematika

  • Matematické hry

Vlastivěda

  • Orientace na mapě

Přírodověda

  • Vycházka

Informatika

  • Nevyučuje se

Pracovní činnosti

  • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

  • Nevyučuje se

Tělesná výchova

  • Vyhodnocení atletického dne – předání diplomů a cen – 28. 6.

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí poslední testování!

Ve středu 30. 6.  ukončení školního roku a předání vysvědčení.

Všem žákům přeji pěkné prázdniny a hodně zážitků společně s rodinami. Do dalších školních let mnoho štěstí, zdraví a hlavně samé výborné studijní výsledky.

NEZAPOMEŇTE PŘINÉST UČEBNICE ANGLIČTINY!

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top