Týdenní plán od 6. 9. do 10. 9. 2021

Český jazyk

 • Opakování učiva 1. třídy
 • Analýza a syntéza slov, písmena, hlásky, slabiky
 • JČ strana 5 až 9

Čtení

 • Zjišťování čtenářských dovedností
 • Povídání si o přečtené knize během prázdnin ( prezentace)

Psaní

 • Opakování malých písmen – opis (hygiena psaní – úchop, sklon sešitu)
 • Písanka str. 1 až 4

Matematika

 • Opakování učiva 1. třídy
 • Čísla od 0 do 20, sčítání a odčítání do 10, sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky
  Sčítání do 20 s přechodem přes desítku. Počítáme s 9. ( 9+2, 9+3, 9+4, 9+5…)
 • PS str. 1, 2

Prvouka

 • Budova školy, školní řád, důležitá telefonní čísla
 • PS str. 6, 7

Pracovní vyučování

 • Dodržování bezpečnosti při práci a čistotu pracovní plochy
  Stříhání, lepení

Výtvarná výchova

 • Zážitek z prázdnin

Hudební výchova

 • Opakování písní z 1. třídy
 • Jednoduché rytmické hry na tělo

Tělesná výchova

 • Poučení o bezpečnosti v TV
 • Pohybové a sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

 • Od 14. 9. budeme jezdit plavat. Souhlas podepište a vraťte zpět do školy. Děkuji.
 • Testovat se budeme 6. a 9. 9. 2021

Odkazy na procvičování učiva

Učení je hra

Jazyk český Matematika  Prvouka
Pexeso Záměna sčítanců Ve škole
Počet slov ve větě.  Šifrovaná abeceda Bezpečně v autě
Věta Přičítáme k 9
Počet slov ve větě Sčítáme do 11
Back To Top