Týdenní plán od 1. 9. do 3. 9. 2021

Středa 

 • Zahájení školního roku v 7. 45  hod.
 • Testování dětí
 • Vyučování končí po 1. hodině
 • Děti si nemusí brát aktovky a přezůvky ( pokud nejdou do ŠD)
 • Obědy budou vydávány od 10. 30 do 12. 00 hod.

Čtvrtek

 • Poučení žáků o bezpečnosti
 • Seznámení se školním řádem
 • Rozdávání učebnic, podpisování
 • Zkrácené vyučování o 1 hodinu ( do 11. 25 hod.)
 • Děti si přinesou aktovky, tělocvik, kufřík, čip na oběd

Pátek

 • Vyprávění zážitků z prázdnin
 • Kontrola učebních pomůcek ( všechno řádně podepsané)
 • Děti si přinesou sešity a obaly, úkolníček( může být i normální sešit)
 • Konec vyučování v 11. 25 hod.

Podrobnější informace naleznete na Edu Page.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

 

Back To Top