Týdenní plán od 13. 9. do 17. 9. 2021

Český jazyk

 • Věty, slova, počet slov ve větě
 • Str. 9 až 13

Čtení

 • Plynulé čtení s intonací , přiměřeným tempem
 • Dočteme z 1. třídy čítanku. Str. 36

Psaní

 • Písanka str. 3 až 5

Matematika

 • Sčítání do 20 s přechodem desítky. Začneme sčítání s 9.
 • PS str. 2 + pracovní listy
 • Děti budou potřebovat velkou fólii

Prvouka

 • Jsem školák , život ve škole
 • PS str. 8, 9

Pracovní vyučování

 • Práce s přírodním materiálem

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření na základě vlastního prožitku

Hudební výchova

 • Rozšiřování hlasového rozsahu.
 • Stoupající a klesající melodie
 • Píseň Vlny a vlnky

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik
 • Hry

Doplňující informace pro rodiče

 • Dne 14. 9. jedeme na plavecký výcvik. Odjíždíme v  7.25 hod. od školy.

 Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka
Věta, počet slov Sčítání s přechodem do 11 Opakování Škola
Opakování nového učiva Odčítání od 11
Poskládej větu Přičítáme k 9
Věta Odčítáme od 11
Back To Top