Týdenní plán od 6. 6. do 10. 6. 2016

Český jazyk

 • Závěrečná písemná práce
 • Procvičování probraného učiva
 • Abeceda

Čtení

 • Společná četba – Honzíkova cesta
 • Tiché čtení s porozuměním
 • Pohádka – loutkové představení O krkavci

Psaní

 • Opakování a prověřování učiva

Matematika

 • Násobení a dělení 2 – 5
 • Slovní úlohy – zápis
 • Řetězové počítání
 • Příklady se závorkou
 • G – měření v terénu

Prvouka

 • Závěrečné opakování probraného učiva
 • Léto

Pracovní vyučování

 • Skládanky z papíru

Výtvarná výchova

 • Letní motiv – volná technika

Hudební výchova

 • Opakování písní s jednoduchým doprovodem
 • Táboráková (prázdninová) píseň

Tělesná výchova

 • Vytrvalostní běh prokládaný chůzí
 • Míčové a pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Dodejte všechny náležitosti k výletu (souhlas rodičů, okopírovanou průkazku pojištěnce, finanční částku).
 2. Zkontrolujte učebnice – zda nejsou popsané nebo rozlepené.
 3. Výuka tělesné výchovy bude za příznivého počasí probíhat venku.
 4. K procvičování učiva využívejte odkazy na plánech.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Různé
Mlsné žabky Souhrnné opakování Jedovaté rostliny Hasiči
Oprav pohádku Procvičuj Houby Výlet
Křížovky Kočičky Léto – louka Značky
Š nebo ž? Kočičí hraní Léto – u vody Abeceda
Zopakuj si Tom a Jerry Léto – okolí obydlí Vosy – píseň
Párové souhlásky Fotbalový turnaj Léto na poli
Back To Top