Týdenní plán od 13. 6. do 17. 6. 2016

Český jazyk

 • Abeceda
 • Procvičování učiva

Čtení

 • Plynulé čtení s porozuměním – společná četba
 • Čtenářská dílna
 • Dramatizace

Psaní

 • Prověřování učiva

Matematika

 • Procvičování učiva

Prvouka

 • Vycházka
 • Školní výlet – Dolní Morava

Pracovní vyučování

 • Úklid třídy
 • Oprava učebnic

Výtvarná výchova

 • Výtvarné zachycení školního výletu

Hudební výchova

 • Opakování písní

Tělesná výchova

 • Školní výlet
 • Pohybové a míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. V úterý jedeme na školní výlet – sledujte zprávy na El-ce.
 2. V pátek půjdeme na přírodovědnou vycházku – informace budou opět na El-ce.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Různé
Mlsné žabky Souhrnné opakování Jedovaté rostliny Hasiči
Oprav pohádku Procvičuj Houby Výlet
Křížovky Kočičky Léto – louka Značky
Š nebo ž? Kočičí hraní Léto – u vody Abeceda
Zopakuj si Tom a Jerry Léto – okolí obydlí Vosy – píseň
Párové souhlásky Fotbalový turnaj Léto na poli
Back To Top