Týdenní plán od 30. 5. do 3. 6. 2016

Český jazyk

 • Párové souhlásky – procvičování
 • Seznámení s abecedou
 • Opakování a procvičování učiva

Čtení

 • Výrazné čtení s přednesem a porozuměním
 • Dramatizace pohádky
 • Kino

Psaní

 • Opis, přepis
 • Skládání vět do smysluplného celku
 • Opakování a procvičování učiva

Matematika

 • Násobení a dělení 5
 • Procvičování probraného učiva
 • Slovní úlohy
 • G – měření v terénu

Prvouka

 • Léto – ekosystémy voda, louka
 • Kalendář přírody
 • Opakování probraného učiva

Pracovní vyučování

 • Příprava jednoduchého pokrmu

Výtvarná výchova

 • Odpadá – návštěva ZUŠ

Hudební výchova

 • Čarujeme hudební nástroje – ZUŠ

Tělesná výchova

 • Chůze a běh v přírodním terénu
 • Vytrvalostní běh
 • Pohybové a míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. V úterý 31. 5. v 11.00 naštívíme ZUŠ.
 2. Ve středu 1. 6. jedeme do kina v Krnově – Kniha džunglí.
 3. V sobotu 4. 6. proběhne v parku B. Smetany oslava Dne dětí.
 4. Kdo ještě nemá uhrazenu finanční čátku za školní výlet, učiňte tak co nejdříve (výlet je 14. 6.)
 5. Sledujte zprávy na Elce.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Různé
Mlsné žabky Násobení 5 Jedovaté rostliny Hasiči
Oprav pohádku Procvičuj Houby Koloběžka
Křížovky Kočičky Léto – louka  
Š nebo ž? Kočičí hraní Léto – u vody  
Zopakuj si Tom a Jerry Léto – okolí obydlí  
Párové souhlásky Fotbalový turnaj    
Back To Top