Týdenní plán od 6. 6. do 10. 6. 2016

Český jazyk

 • Větný rozbor
 • Procvičování pravopisných jevů

Český jazyk – sloh

 • Inzerát

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Procvičování geometrického učiva
 • Písemná práce

Vlastivěda

 • Josef II.

Přírodověda

 • Význam přírodních celků pro člověka

Pracovní činnosti

 • Rozpoznávat plevele, znát ochranu rostlin

Výtvarná výchova

 • Výstava umění

Hudební výchova

 • Různé hudební styly a žánry

Tělesná výchova

 • Vytrvalostní běh

Doplňující informace pro rodiče

1. Vybíráme 350 Kč na školní výlet (14. 6. Dolní Morava – Stezka v oblacích) a 240 Kč na PS Aj do 5. roč.

2. V pondělí 13. 6. jedeme plnit průkaz cyklisty (jízda na kole + testy).

3. Opakujte a procvičujte učivo z jazyka českého i matematiky, napíšeme si závěrečné písemné práce.

Odkazy k procvičování učiva

Matematika Český jazyk Vlastivěda Dopravní výchova  
Geometrie Opakuj Osobnosti Testy  
      Křižovatky  
         
         

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top