Týdenní plán od 13. 6. do 17. 6. 2016

 

Český jazyk

  • Procvičování a závěrečné opakování

Český jazyk – sloh

  • Mluvní cvičení – školní výlet

Anglický jazyk

  • Popis činnosti

Matematika

  • Opakování a procvičování učiva, slovní úlohy

Vlastivěda

  • 1. světová válka

Přírodověda

  • Vlivy člověka na přírodní společenstva

Pracovní činnosti

  • Práce s papírem

Výtvarná výchova

  • Výstava umění – zámek Linhartovy

Hudební výchova

  • Poslech ukázek dle výběru

Tělesná výchova

  • Pobyt v přírodě – Stezka v oblacích

Doplňující informace pro rodiče

1. V pondělí 13. 6. jedeme do Krnova na dopravní hřiště – testy a jízda na kole. Sraz všech žáků v 7:10 hod. u školy.

2. V úterý 14. 6. jedeme na školní výlet – Dolní Morava (Stezka v oblacích). Sraz v 7:20 hod. u školy. Předpokládaný návrat v 16:30 – 17:00 hod. Veškeré informace jste měli napsány na Elce ve zprávě Školní výlet.

Odkazy k procvičování učiva

 

Český jazyk Vlastivěda Dopravní výchova Různé  
Kvíz Osobnosti Testy Výlet  
Opakuj Opakování Křižovatky    
Procvičuj Osvícenci      
Procvičuj        

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top