Týdenní plán od 30. 5. do 3. 6. 2016

 

Český jazyk

 • Shoda, souvětí, rozbor

Český jazyk – sloh

 • Tvorba mediálního sdělení

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Procvičování pís. násobení a dělení
 • G – síť krychle a kvádru

Vlastivěda

 • Marie Terezie

Přírodověda

 • Opakování ekosystémů

Pracovní činnosti

 • Kino

Výtvarná výchova

 • Kino

Hudební výchova

 • Kino

Tělesná výchova

 • Dopravní výchova

Doplňující informace pro rodiče

1. Ve středu 1. 6. jedeme do kina v Krnově.

2. V pátek 3. 6. jedeme také do Krnova na dopravní hřiště, 13. 6. pak na zkoušky mladého cyklisty (testy+jízda dle předpisů).

Odkazy k procvičování učiva

 

Český jazyk Matematika Vlastivěda Přírodověda Dopr. vých.
Procvičuj Násob Baroko Poznávačka Testy
    Marie Terezie Video – voda Křižovatky
         
Angličtina         
Happy street        

 

Erika Kynická, třídní učitelka

 

Back To Top