Týdenní plán od 6. 6. do 10. 6. 2016

Český jazyk

 • Slova neohebná.
 • Procvičování pravopisných jevů.

Český jazyk – sloh

 • Výpisek.

Anglický jazyk

 • Present continuous, present simple.

Matematika

 • Desetinná čísla – souhrné opakování.
 • Jednotky obsahu.

Vlastivěda

 • Dolnomoravský úval.

Přírodověda

 • Jednoduché stroje – opakování.
 • Výroba papíru.

Pracovní činnosti

 • Ovocné a zeleninové saláty.

Výtvarná výchova

 • Ilustrátoři.

Hudební výchova

 • Taneční hudba.

Tělesná výchova

 • Sportovní a pohybové hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • V úterý 7. 6. – příprava ovocných a zelenínových salátů (vybraní žáci  – viz ELKA).
 • V pátek 10. 6.  výlet, podrobné informace obdrží žáci v pondělí nebo v úterý.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Vlastivěda

Český jazyk

Slepá mapa Zájmena
Tajenka Shoda
Back To Top