Týdenní plán od 30. 5. do 3. 6. 2016

Český jazyk

 • Slova neohebná.
 • Film.

Český jazyk – sloh

 • Formální úprava textu.

Anglický jazyk

 • Present continuous, questions.

Matematika

 • Procvičování převodů jednotek délky, hmotnosti,…
 • Desetinná čísla – tisíciny.
 • G: tělesa, obvody a obsahy rovinných útvarů.

Vlastivěda

 • Moravské úvaly.

Přírodověda

 • Jednoduché stroje – kladka, kolo na hřídeli.

Pracovní činnosti

 • Jídelníček – zeleninové a ovocné saláty.

Výtvarná výchova

 • Lidové umění podle krajových zvyklostí.

Hudební výchova

 • Nevyučuje se.

Tělesná výchova

 • Atletika – běh, skok do dálky.

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve středu 1. 6. jedem do Krnova do kina – vstupné 60,- Kč.
 • V pátek 10. 6. jedeme na výlet – vybíráme 500,- Kč.
 • Za fotografie třídy vybíráme 25,- Kč, malé foto skupinek 15,- Kč.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Český jazyk

Vlastivěda

Přírodověda

Příslovce Střední Morava Magnet. síla
Shoda S.M. obrázky Gravit. síla
Back To Top