Týdenní plán od 13. 6. do 17. 6. 2016

Český jazyk

 • Neohebné slovní druhy.
 • Procvičování učiva.
 • Závěrečná písemná práce.

Český jazyk – sloh

 • Výpisek.

Anglický jazyk

 • Irregular plurals.

Matematika

 • Sítě těles, povrch krychle a kvádru.
 • Procvičování učiva.
 • Závěrečná písemná práce.

Vlastivěda

 • Brno a okolí.

Přírodověda

 • Výroba skla.

Pracovní činnosti

 • Saláty.

Výtvarná výchova

 • Ilustrace knihy – dokončení práce.

Hudební výchova

 • Rondo, variace.

Tělesná výchova

 • Atletika.
 • Sportovní a pohybové hry.

Doplňující informace pro rodiče

 • Pondělí 13. 6.  – písemná práce z matematiky.
 • Úterý 14. 6.  – písemná práce z českého jazyka.
 • Na pracovní sešity do 6. ročníku vybíráme 70,- Kč,.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Vlastivěda

Český jazyk

Brno Předložky a předpony s, z
Města ČR Shoda
Back To Top