Týdenní plán od 6. 6. do 10. 6. 2016

Čtení

 • Čtení se správnou intonací, dramatizace
 • Školní knihovna, čtení na pokračování

Psaní

 • Psaní slov a krátkých vět.
 • Písanka str. 12, 13, 14 a 15

Matematika

 • Vztahy o několik více, o několik méně
 • Sčítání a odčítání v oboru čísel do 20
 • Slovní úlohy
 • Automatizace sčítání a odčítání v oboru čísel 0-10 (bez prstů)
 • PS str. 28-30

Prvouka

 • Život lidí – v rodině a společnosti
 • PS str. 68-71

Pracovní vyučování

 • Vesnice – koláž (dokončení práce)
 • Pomůcky k pokusům

Výtvarná výchova

 • Pomůcky k pokusům

Hudební výchova

 • Nácvik písně Na Okoř je cesta

Tělesná výchova

 • Cvičení obratnosti, pohotovosti, rychlosti

Doplňující informace pro rodiče

 •   8. 6. – Den vědy.
 • 13. 6. – školní výlet (hrad Šternberk s programem). Odjezd v 8.00 od školy, plánovaný návrat do 16.00).

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka
Nešika O několik více Povolání
My a auto O několik méně Křížovka
Geometrické tvary
  Madvídek

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top