Týdenní plán od 13. do 17. 6. 2016

Čtení

 • Čtení se správnou intonací, dramatizace
 • Školní knihovna, čtení na pokračování

Psaní

 • Psaní slov a krátkých vět.
 • Písanka str. 21-24

Matematika

 • Vztahy o několik více, o několik méně
 • Sčítání a odčítání v oboru čísel do 20
 • Slovní úlohy
 • Automatizace sčítání a odčítání v oboru čísel 0-10 (bez prstů)
 • PS str. 30-31

Prvouka

 • Léto v přírodě
 • PS str. 74 a 75

Pracovní vyučování

 • Práce se stavebnicemi

Výtvarná výchova

 • Zážitky ze školního výletu

Hudební výchova

 • Nácvik písničky Prázdninová

Tělesná výchova

 • Cvičení rychlosti, postřehu a obratnosti

Doplňující informace pro rodiče

 • 13. 6. – školní výlet (hrad Šternberk s programem). Odjezd v 8.00 od školy, plánovaný návrat do 16.00).
 • Procvičuj si učivo

  Jazyk český Matematika Prvouka
  My a auto O několik více  Léto
   Požár O několik méně  
  Geometrické tvary
    Madvídek

  Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

  Back To Top