Týdenní plán od 30. 5. do 3. 6. 2016

Čtení

 • Čtení se správnou intonací, dramatizace
 • Školní knihovna, čtení na pokračování

Psaní

 • Procvičování učiva
 • Opis, přepis, diktát, autodiktát
 • Písanka č. 5 str. 9-11

Matematika

 • Vztahy o několik více, o několik méně
 • Sčítání a odčítání v oboru čísel do 20
 • Slovní úlohy
 • Metr, litr, kilogram
 • Automatizace sčítání a odčítání v oboru čísel 0-10 (bez prstů)
 • PS str. 28-30

Prvouka

 • Pravidla slušného chování – divadlo, kino, výstava, koncert
 • Příroda kolem nás
 • PS str. 64

Pracovní vyučování

 • Práce s přírodním materiálem

Výtvarná výchova

 • Lidé a příroda

Hudební výchova

 • Trénujeme na vystoupení

Tělesná výchova

 • Cvičení v přírodě – rybník a jeho okolí

Doplňující informace pro rodiče

 • 31. 5. – koncert v LŠU, výuka bude prodloužena o 1 vyučovací hodinu.
 •   1. 6. – filmové přestavení Kniha džunglí.
 •   2. 6. – učíme se jen 4 hodiny (vracíme 1 hodinu za koncert).
 •   3. 6. – výuka v přírodě.
 •   4. 6. – vystoupení v parku B. Smetany, sraz ve 13 hodin.
 • 13. 6. – školní výlet (hrad Šternberk s programem). Odjezd v 8.00 od školy, plánovaný návrat do 16.00).

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka
Co je vidět z okna O několik více Povolání
My a auto O několik méně  
Geometrické tvary
  Madvídek

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top