Týdenní plán od 6. 6. do 10. 6. 2011

Český jazyk

 • Hlavní a vedlejší věty
 • Neohebné slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • Výpisek

Anglický jazyk

 • To be, to have

Matematika

 • Procvičování převodů jednotek
 • Desetinná čísla souhrné opakování
 • Geometrie: sítě těles

Vlastivěda

 • Brno a okolí

Přírodověda

 • Výroba cukru a plastů

Pracovní činnosti

 • Herbář

Výtvarná výchova

 • Lidové umění podle krajových zvyklostí

Hudební výchova

 • Symfonický orchestr
 • Vodní hudba – G. F. Handel

Tělesná výchova

 • Hod míčkem, běh na 60 m
 • Sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

 • 14. – 15. 6. jedeme na výlet. Informace ještě pošlu po dětech. Žáci s sebou potřebují spacák a karimatku (naf. lehátko).
 • Známky sledujte na stránkách iskola
 • Jana Vyležíková, třídní učitelka

  Back To Top