Týdenní plán od 30. 5. do 3. 6. 2011

Český jazyk

 • Větné členy, věta hlavní a vedlejší
 • Shoda přísudku s podmětem
 • Neohebné slovní druhy
 • Učebnice str. 132-137

Český jazyk – sloh

 • Reklama

Anglický jazyk

 • My favourite person

Matematika

 • Procvičování převodů jednotek času, délky, objemu, obsahu, hmotnosti
 • Geometrie: povrch krychle a kvádru
 • Učebnice str. 41-44

Vlastivěda

 • Moravské úvaly

Přírodověda

 • Výroba papíru a plastů

Pracovní činnosti

 • Herbář

Výtvarná výchova

 • Lidové umění podle krajových zvyklostí

Hudební výchova

 • Hudba vokálně instrumentální

Tělesná výchova

 • Pobyt v přírodě

Informatika

 • Uložení snímku z fotoaparátu do složky

Doplňující informace pro rodiče

 1. V Tv žáci potřebují přezůvky na ven.
 2. Doplaťte třídní fond za květen.
 3. Známky sledujte na stránkách iskola.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top