Týdenní plán od 13. 6. do 17. 6. 2011

Český jazyk

 • Předložky a spojky
 • Procvičování pravopisných jevů

Český jazyk – sloh

 • Formální úprava textu

Anglický jazyk

 • Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový

Matematika

 • Celkové opakování učiva 5. ročníku
 • Geometrie: sítě těles

Vlastivěda

 • Jižní Morava

Přírodověda

 • Elektrická energie a přístroje

Pracovní činnosti

 • Návštěva farmy – chov zvířat

Výtvarná výchova

 • Kniha – výtvarná úprava
 • Ilustrátoři knih

Hudební výchova

 • Opakování písní a hudební teorie

Tělesná výchova

 • Pobyt v přírodě

Informatika

 • Psaní ZAV

Doplňující informace pro rodiče

 • Dne 14. a 15. 6. jdeme na školní výlet. Bližší informace dostaly děti již minulý týden písemně.
 • V pondělí 13. 6. píšeme závěrečnou písemnou práci z českého jazyka.
 • 17. 6. píší žáci písemku z přírodovědy a 20. 6. z vlastivědy.
 • Známky sledujte na stránkách iskola.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top