Týdenní plán od 6. 5. do 10. 5. 2024

Český jazyk

 • Opakování učiva 2. třídy
 • Slovní druhy – výčet
 • Podstatná jména – opakování
 • Slovesa – vyvození

Čtení

 • Plynulé čtení bez chyb
 • Tiché čtení s porozuměním
 • Prezentace přečtených knih

Psaní

 • Opis, přepis krátkých textů s doplňováním dle probraných pravidel

Matematika

 • Počítání do 100
 • Násobení a dělení 2,3
 • Test na násobení a dělení 3
 • M-G: jednotky délky dm, cm, mm

Prvouka

 • Opakování kapitoly Jaro a Domov

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu 8. 5. je státní svátek.
 2. Na pátek 10. 5. je plánováno focení tříd.
 3. Na závěrečný školní výlet jedeme 31. 5. (pátek) do Ostravy do Malého světa techniky. Cena za vstup 120,- Kč + cesta  180,- (vlak, tramvaj..). Vybírám 300,- Kč. Posílejte na účet školy.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Opakování podstatných jmen Procvičování násobení 3 Pozdní jaro – video
Slovesa – najdi Procvičování dělení 3 My jsme z ČR – video
Slovesa Pyramidy Jaro u vody – video

 

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top