Týdenní plán od 13. 5. do 17. 5. 2024

Český jazyk

 • Opakování učiva 2. třídy
 • Slovní druhy – výčet
 • Opakování podstatných jmen a sloves
 • Vyvození předložek

Čtení

 • Tiché čtení s pochopením
 • Prezentace přečtených knih – blíží se finále soutěže

Psaní

 • Opis, přepis textů s doplňováním

Matematika

 • Počítání do 100 – procvičování
 • Násobení a dělení 2,3 – opakování
 • Vyvození násobilky 4
 • Přímka, úsečka, bod, geometric. tvary a tělesa

Prvouka

 • Léto

Doplňující informace pro rodiče

 1. Prosím o zakoupení lepidel – děkuji.
 2. V pondělí si děti přinesou vypraný cvičební úbor.
 3. Ve středu 29. 5. se koná akce ZSMA Mount Everest – všechny srdečně zveme!
 4. Blíží se závěrečný školní výlet –  jedeme 31. 5. (pátek) do Ostravy do Malého světa techniky. Cena za vstup 120,- Kč + cesta  180,- (vlak, tramvaj..). Vybírám 300,- Kč. Posílejte na účet školy.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Slovní druhy – opakování Násobky čísla 4 Léto
Předložky- doplň Násobky čísla 4 – seřaď Luční rostliny
Předložky Procvičování násobení 4 Pohádka

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top