Týdenní plán od 29. 4. do 3. 5. 2024

Český jazyk

 • Opakování učiva 2. třídy
 • Slovní druhy
 • Podstatná jména

Čtení

 • Plynulé čtení bez chyb
 • Tiché čtení s pochopením
 • Prezentace vlastní četby

Psaní

 • Opis, přepis krátkých textů s doplňováním dle probraných pravidel

Matematika

 • Počítání do 100
 • Násobení a dělení 2
 • Násobení a dělení 3
 • Rýsování přímek a úseček
 • Jednotky délky: dm, cm, mm

Prvouka

 • Domov – adresa
 • Naše vlast
 • Opakování kapitoly – Domov str. 30, 31 na TEST

Doplňující informace pro rodiče

 1. V úterý 30. 4. dopoledne jedou vybraní žáci na Štafetový pohár do Krnova.
 2. Ve středu 1. 5. je státní svátek.
 3. V pátek 3. 5. jedou vybraní žáci reprezentovat naši školu v recitaci do Bohumína – krajské kolo.
 4. Na 10. 5. je plánováno focení tříd.
 5. Na závěrečný školní výlet jedeme 31. 5. (pátek) do Ostravy do Malého světa techniky. Cena za vstup 120,- Kč + cesta  180,- (vlak, tramvaj..). Vybírám 300,- Kč. Posílejte na účet školy.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Výčet slovních druhů Násobení a dělení 2, násobení 3 St. znak České republiky – video
Podstatná jména Dělení 3 Česká hymna 
Třídění podstatných jmen Násobení a dělení 3 St. vlajka – video

 

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top